Algemene voorwaarden MyTutor B.V.

Artikel 1. Algemeen:1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst of rechtsbinding met betrekking tot MyTutor B.V. en de natuurlijke – of rechtspersoon; hierna te noemen “relatie”.1.2 Relatie verklaart voor nu en alsdan volledig akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijken vaan deze algemene voorwaarden is mogelijk. […]

Algemene voorwaarden MyTutor B.V. Meer lezen »