De n-termen van het eerste tijdvak van het centraal examen zijn bekend!

Vandaag om 08:00 zijn de n-termen bekend gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. 

N-termen
Klik hieronder om de n-termen te zien:
◼️ VWO
◼️ HAVO
◼️ VMBO GL/TL

N-termen VMBO BB/VMBO KB
De n-termen van het eerste tijdvak voor VMBO BB en VMBO KB worden een week later op 14 juni 2022 bekend gemaakt.

Tweede tijdvak
''De normeringsterm van het eerste tijdvak geldt als ‘basis’ voor het tweede tijdvak. Daarnaast worden de afnamegegevens van het tweede tijdvak examen geanalyseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat aan het tweede tijdvak kandidaten deelnemen die een meer gevarieerde groep vormen dan de populatie bij het eerste tijdvak. Daarom kijken we naar de deelpopulatie met een onvoldoende in het eerste tijdvak. Als deze kandidaten slechter scoren dan in het eerste tijdvak, dan is dat een signaal dat het tweede tijdvak moeilijker is. De N-term wordt overeenkomstig vastgesteld.'' - Bron: Examenblad.nl