COVID-19 updates: Extra herkansing + duimregeling + mogelijkheid om examens te spreiden.

Eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing, mogen een vak wegstrepen en krijgen de kans om hun examens te spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. Bovendien komen leerlingen die in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak door de spreiding niet in de problemen. Met deze maatregelen wil minister Slob alle leerlingen de kans geven hun middelbare schoolperiode goed af te sluiten. Dit is het derde jaar op rij dat er vanwege de coronacrisis aanpassingen zijn.

Duimregeling (twee herkansingen)
Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen twee herkansingen hebben en er een extra tijdvak is waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden.

Minister Wiersma roept leerlingen op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

Derde tijdvak
Doordat het tweede tijdvak verlengd wordt van 4 naar 10 dagen en er ook in dat tijdvak vakken voor de eerste keer gemaakt kunnen worden, komt er weer een derde tijdvak voor herkansingen. Het eerste tijdvak start op 12 mei en duurt tot en met 30 mei, het tweede tijdvak loopt van 13 tot en met 24 juni en het derde tijdvak met herkansingen is van 5 tot en met 8 juli. De uitslagen worden voor havo en vwo een week eerder bekend dan die voor het vmbo, omdat het voor de uitvoeringsorganisaties niet mogelijk is om de uitslagen voor het vmbo een week eerder te hebben. Daarnaast zou wachten met de uitslagen van vwo en havo betekenen dat die leerlingen minder voorbereidingstijd hebben voor de herkansingen.

(Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid 17-12-2021 en Nieuwsbericht Rijksoverheid 24-01-2022)